arrow

למסכים הדיגיטליים יש את היתרון של תאורה אחורית, המספקת טווח אור וצבע גדול יותר. לדוגמה: כשמצלמים דיוקן עם תאורה אחורית (כשמקור האור מאחורי הנושא שלך) התמונה תראה בסדר על מסך הטלפון אבל כאשר מדפיסים תמונה כזו, יהיה בטוח יותר להרים מעט את הצללים כדי להחזיר פרטים על אזורים כהים יותר זה ישפר את האיכות ואת איזון התמונה בהדפסה. לכל אפליקציה בסיסית לעריכת תמונות יש כלי ייעודי למטרה זו ואם תרצו נוכל גם לעשות זאת בשבילכם, רק תבקשו!