arrow

תנאי שימוש

הקדמה
אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש בשירות ״פיקוויק״ (להלן ״השירות״ או ״האתר״) שימוש באתר בכל דרך באמצעות גישה לאתר האינטרנט ובכל דרך אחרת מהווה הסכמה מצדך לתנאים הבאים.

 

הגדרות
האתר או השירות “פיקוויק” זמין ונגיש באמצעות ממשק אינטרנטי או כל ממשק אחר
״החברה״, ״אנחנו״, “פיקוויק” או מי שהוסמך מטעמה, בין אם יחיד או חברה לפעול מטעמה.
״אתה״, ״המשתמש״: כל אדם שעושה שימוש בשירות פיקוויק, בחלקו או בכולו או ברכיב בודד.

 

בתנאי שימוש אלה, השימוש הוא בלשון זכר ובגוף יחיד מטעמי נוחות בלבד. התנאים חלים הן בגוף נקבה והן בלשון רבים. השימוש בשירות “פיקוויק” הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה המפעילה את השירות, או כל חברה אחרת או אדם פרטי הפועלים מטעמה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק הוצאה או הפסד מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש מכל סיבה שהיא. בעצם השימוש בשירות “פיקוויק” הנך מוותר על כל תביעה/דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר, בין באופן אישי ובין באמצעות החברות שבבעלותם.

 

תיאור השירות
אתר “פיקוויק” מאפשר למשתמשים לבחור תמונות דיגיטליות המאוחסנות אצלם הן באופן מקומי (על אמצעי אחסון כגון מכשיר אייפון/אנדרואיד) והן באמצעות התממשקות לאתר Facebook ו/או Instagram על פי API מורשה, ולהזמין בתשלום עותק מודפס של התמונות בגדלים וסוגים שונים.

 

זכויות יוצרים
הנך מצהיר כי ברשו תך הזכויות המלאות לשימוש בתמונות אותן אתה מעלה לשירות. אנחנו לא אחראים להפרה של זכויות יוצרים על ידך, בין על ידי העלאת תמונות לשירות, על ידי עיבודן, הזמנתם או בכל דרך אחרת. השירות הינ ו אוטומטי ואין באפשרותנו לבחון את התמונות לגבי הפרה אפשרית של זכויות יוצרים.

 

תשלום עבור השירות
שירות “פיקוויק” הינו שירות בתשלום. המחירים נקבעים בהתאם להחלטת החברה והיא יכולה לשנות בכל עת את המחירים המפורסמים באתר בהתאם לרצונה. התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל באתר האינטרנט.

 

המידע שאנו אוספים אודותיך
במסגרת השימוש ב״שירות״, תתבקש למסור פרטים מזהים על מנת להשלים את תהליך ההזמנה. פרטים אלה כוללים בין היתר את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון וכתובת המגורים.

 

שים לב: הפרטים שנאספים, או הפרטים שתבחר להזין בעת השימוש ב״שירות״ עשויים לכלול פרטים נוספים מלבד אלו שצוינו לעיל. חברת הסליקה ו/או חברות האשראי עמן אנחנו עובדים עשויות לדרוש פרטים נוספים אודות זהותך על מנת לאשר את עסקת האשראי. פרטים אלה אינם מגיעים אלינו וחלים עליהם תנאי הפרטיות של חברת הסליקה וחברות האשראי עמן אנחנו עובדים.
אינך מחויב למסור את המידע אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירות שמציע האתר.

 

השימוש במידע
אנחנו משתמשים במידע שמסרת על מנת לבצע את תהליך ההזמנה, קבלת התמונות שבחרת, הדפסתן ושליחתן אליך. בנוסף אנו עשויים לעשות שימוש במידע על מנת לצור עמך קשר לגבי ההזמנה שלך.

 

שימוש ואחסון התמונות שהזמנת
במסגרת תהליך ההזמנה התמונות שלך מועלות לשרת שלנו המאחסן את התמונות על מנת להפיק את ההזמנה. לתשומת לבך התמונות מועברות כקבצים דיגיטליים לספקים שונים עמם אנחנו עובדים על מנת להפיק את ההזמנה.

 

אנו לא עושים שימוש ללא אישור בכתב באף אחת מהתמונות שהעלית, לא בשלמותן ולא באופן חלקי לאף מטרה מלבד מילוי (fulfillment) והפקת ההזמנה שלך.

 

גיבוי ועותקים נוספים
אנחנו מאחסנים גיבויים שונים על מערכות מחשב שונות של התמונות שהזמנת כמו גם פרטי ההזמנה שלך, לכן ייתכן והמידע שלך (כמו גם קבצי התמונות) יאוחסנו ביותר ממקום אחד.

 

ה״שירות״ יהיה פטור מאחריות לכל נזק/הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה מהן. בין היתר מהגורמים הבאים: הפסקת שירותים, שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או זמני התגובה, שיבושי מידע ו/או נתונים, פריצה או פגיעה מכוונת בשרתי האתר או במחשבים של החברה וכו׳. במידה והתמונות שברשותך מכילות מידע אישי רגיש והגעת עותקי התמונה לצד שלישי עשויה לגרום לך נזק כלשהו אנו ממליצים לך לשקול היטב את השימוש בשירות. על אף המאמצים הרבים שאנחנו עושים על מנת להגן על המידע איננו יכולים להתחייב שבשל תקלה ו/או פריצה ו/או פעולה בזדון למחשבי השירות התמונות, כמו גם הפרטים האישיים שמסרת לא יגיעו לגורם שלישי.

 

שימוש אישי בלבד
השימוש בשירות מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בשירות כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. כל תכני האתר, כולל עיצוב, תכנות וארכיטקטורת המידע הנם רכושה הבלעדי של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ואף להפסיק את מבנה ואופן השימוש באתר, כמו גם את מחיר השירות ללא הודעה מוקדמת. שינויים במחיר יבוטאו במחיר הסופי שיוצג באתר.

 

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות.

 

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו לרבות לכל פגיעה או נזק שמקורם בגישה לא חוקית למחשבי החברה ו/או לשרתים שהחברה מפעילה אצל ספקים מצד שלישי.

 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל אביב/יפו.

 

יש לכם עוד שאלות?
נשמח לענות. צרו איתנו קשר במייל
hello@pquick.co.il ונשמח לעמוד לרשותכם!

WhatsApp chat